Is het ontwerp definitief? Dan volgt de bouwkundige uitwerking van het project in technische tekeningen waarin de voornaamste bouwkundige problemen zijn opgelost. Bouwkundige tekeningen zijn onmisbaar voor een goede uitvoering van het project. Ze dienen als contractstuk; de opdrachtgever weet wat hij krijgt en de aannemer weet wat hij moet bouwen.

Een bouwkundige uitwerking bestaat o.a. uit:

  • Kadastrale tekening van de locatie en foto's van de bestaande situatie;
  • Plattegronden en geveltekeningen;
  • Doorsnedetekeningen;
  • Technische tekeningen van o.a. fundering, vloeren, balklagen;
  • Detailtekeningen van bouwkundige knopen.

Deze tekeningen gelden als de basis voor:

  • Constructieve berekeningen door de constructeur;
  • Eventuele vergunningsaanvragen;
  • Technische omschrijving;
  • Prijsbepalingen door aannemers en onderaannemers;

Contractstukken voor de aanneemovereenkomst met een aannemer;

De wetgeving rondom verbouwingen is de laatste jaren enorm versoepeld, waardoor veel projecten (voornamelijk particuliere verbouwingen) vergunningsvrij zijn. Voor nieuwbouw, utiliteitsbouw en verbouw met of op een kelder zijn echter altijd één of meerdere omgevingsvergunningen nodig.
Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte en vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Via het Omgevingsloket worden aanvragen ingediend bij de gemeente. Deze aanvraag wordt gedaan met de eerder beschreven 'Bouwkundige uitwerking'.

De gemeente brengt voor de behandeling van een vergunningsaanvraag kosten in rekening bij de opdrachtgever. In deze regio zijn deze leges als volgt:


Advies over vergunningen?
De regelgeving is soms wat ondoorzichtig waardoor zelfs gemeenten niet altijd de juiste voorlichting geven. Hasselaar Architecten is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en staat u graag bij in advies op dit gebied.

Afhankelijk van de grootte van het project wordt een technische omschrijving (particuliere verbouwingen) of bestek (nieuwbouw) gemaakt.

In de technische omschrijving of het bestek staat extra informatie die de bouwkundige tekeningen verduidelijken. In de documenten worden geldende voorwaarden benoemd voor de aannemer, verzekeringseisen en specificaties van de gebruikte materialen aangegeven.

Wanneer een opdrachtgever de uitvoering van een project laat uitvoeren door een aannemer dan wordt het werk een aannemer gegund. Vaak worden twee of meer aannemers uitgenodigd middels een aanbesteding. Bij een onderhandse aanbesteding wordt aan één aannemer een prijsaanbieding gevraagd.
Bij een aanbesteding in concurrentie krijgen de aannemers alle documenten die zijn uitgewerkt, zoals de bouwkundige uitwerking, de technische omschrijving en de constructieve berekening van de constructeur. Vervolgens krijgen de aannemers een aantal weken de tijd om hun prijzen bij onderaannemers op te vragen en een begroting op te stellen.

Na het indienen van een open begroting met daarin alle kosten vergelijken we de aanbiedingen op inhoud en volledigheid. We controleren of alle onderdelen zijn opgenomen om uit te kunnen sluiten dat er tijdens de realisatie onverwachte kosten zijn. Na vergelijking beoordelen we welke aannemer het beste aanbod biedt  en die aannemer zal het werk worden gegund.