De wetgeving rondom verbouwingen is de laatste jaren enorm versoepeld, waardoor veel projecten (voornamelijk particuliere verbouwingen) vergunningsvrij zijn. Voor nieuwbouw, utiliteitsbouw en verbouw met of op een kelder zijn echter altijd één of meerdere omgevingsvergunningen nodig.
Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte en vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Via het Omgevingsloket worden aanvragen ingediend bij de gemeente. Deze aanvraag wordt gedaan met de eerder beschreven 'Bouwkundige uitwerking'.

De gemeente brengt voor de behandeling van een vergunningsaanvraag kosten in rekening bij de opdrachtgever. In deze regio zijn deze leges als volgt:


Advies over vergunningen?
De regelgeving is soms wat ondoorzichtig waardoor zelfs gemeenten niet altijd de juiste voorlichting geven. Hasselaar Architecten is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en staat u graag bij in advies op dit gebied.