Wanneer een opdrachtgever de uitvoering van een project laat uitvoeren door een aannemer dan wordt het werk een aannemer gegund. Vaak worden twee of meer aannemers uitgenodigd middels een aanbesteding. Bij een onderhandse aanbesteding wordt aan één aannemer een prijsaanbieding gevraagd.
Bij een aanbesteding in concurrentie krijgen de aannemers alle documenten die zijn uitgewerkt, zoals de bouwkundige uitwerking, de technische omschrijving en de constructieve berekening van de constructeur. Vervolgens krijgen de aannemers een aantal weken de tijd om hun prijzen bij onderaannemers op te vragen en een begroting op te stellen.

Na het indienen van een open begroting met daarin alle kosten vergelijken we de aanbiedingen op inhoud en volledigheid. We controleren of alle onderdelen zijn opgenomen om uit te kunnen sluiten dat er tijdens de realisatie onverwachte kosten zijn. Na vergelijking beoordelen we welke aannemer het beste aanbod biedt  en die aannemer zal het werk worden gegund.