De belangrijkste bouwtekeningen zijn Werktekeningen. Vooral bij grotere projecten waar meerdere partijen de uitvoerig van het bouwproject verzorgen zijn deze onmisbaar. In de werktekeningen staat alle informatie over gebruikte bouwmaterialen en constructies, aansluitingen en verbindingen.

De werktekeningen zijn een combinatie van:

 • Plattegronden en gevels (schaal 1:50);
 • Langs- en dwarsdoorsneden (schaal 1:50 of 1:20);
 • Detailtekeningen van bouwknopen (schaal 1:10 of 1:5);
 • Technische tekeningen van de fundering, de vloeren enz. (schaal 1:100 of 1:50).

De werktekeningen zijn tevens leidraad voor installateurs en onderaannemers. In de tekeningen staat informatie over:

 • de definitieve maatvoering;
 • constructieve informatie uit het statisch rapport van de constructeur;
 • technische uitwerking van de bouwknopen;
 • eventueel productietekeningen van de toeleveranciers;
 • productietekeningen van de installaties;

Bouwen is een ingewikkeld proces tussen meerdere partijen. Periodieke bouwvergaderingen zijn daarom bij grotere bouwprojecten een must. De eerste overlegmomenten vinden plaats bij het uitwerken van de werktekeningen, maar ook tijdens de uitvoering wordt dit structureel (wekelijks) ingepland.

Bij de bouwvergaderingen zijn aanwezig:

 • De architect (vaak de voorzitter samen met een secretaris);
 • De opdrachtgever(s);
 • De aannemer (vaak de werkvoorbereider en de uitvoerder);
 • Eventueel onderaannemers;

De onderwerpen die aan bod komen tijdens een bouwvergadering:

 • het verloop van de uitvoering ten opzichte van de planning;
 • overleg over meer- en minderwerken;
 • onvoorziene problemen in de uitvoering;
 • nog niet uitgewerkte bouwkundige elementen;
 • productietekeningen van de onderaannemers;

Dankzij bouwvergaderingen kunnen opdrachtgever en architect tijdig aansturen en inspringen op onvoorziene problemen. Naast het oplossen van eventueel bouwkundige problemen, zijn de bijeenkomsten ook belangrijk om de esthetische kwaliteit te bewaken.

Het laatste onderdeel van de uitvoeringsfase is de oplevering, ofwel de sleuteloverdracht. Bij grote projecten kan de definitieve oplevering zijn voorgegaan door een vooroplevering.

De oplevering heeft het doel om het eindresultaat van de bouw te beoordelen en eventuele gebreken op te merken. Van de oplevering wordt een verslag gemaakt met alle punten die nog door de aannemer of onderaannemers moeten worden aangepast of verbeterd.

Voorbeelden van gebreken zijn bijvoorbeeld:

 • vergeten producten of onderdelen;
 • beschadiging;
 • niet goed functionerende elementen;
 • een nette afwerking;

Wanneer de eventuele gebreken zijn verholpen en de oplevering plaatsvindt, wordt de verantwoordelijkheid over het bouwproduct overgedragen aan de opdrachtgever.

Tip!
Vooral bij nieuwbouw is het moment van sleuteloverdracht ook het moment dat het object verzekerd moet zijn. Eventuele schade door bijvoorbeeld storm of gebreken in de nieuwe installaties zijn dan gedekt.