Bouwen is een ingewikkeld proces tussen meerdere partijen. Periodieke bouwvergaderingen zijn daarom bij grotere bouwprojecten een must. De eerste overlegmomenten vinden plaats bij het uitwerken van de werktekeningen, maar ook tijdens de uitvoering wordt dit structureel (wekelijks) ingepland.

Bij de bouwvergaderingen zijn aanwezig:

  • De architect (vaak de voorzitter samen met een secretaris);
  • De opdrachtgever(s);
  • De aannemer (vaak de werkvoorbereider en de uitvoerder);
  • Eventueel onderaannemers;

De onderwerpen die aan bod komen tijdens een bouwvergadering:

  • het verloop van de uitvoering ten opzichte van de planning;
  • overleg over meer- en minderwerken;
  • onvoorziene problemen in de uitvoering;
  • nog niet uitgewerkte bouwkundige elementen;
  • productietekeningen van de onderaannemers;

Dankzij bouwvergaderingen kunnen opdrachtgever en architect tijdig aansturen en inspringen op onvoorziene problemen. Naast het oplossen van eventueel bouwkundige problemen, zijn de bijeenkomsten ook belangrijk om de esthetische kwaliteit te bewaken.