De belangrijkste bouwtekeningen zijn Werktekeningen. Vooral bij grotere projecten waar meerdere partijen de uitvoerig van het bouwproject verzorgen zijn deze onmisbaar. In de werktekeningen staat alle informatie over gebruikte bouwmaterialen en constructies, aansluitingen en verbindingen.

De werktekeningen zijn een combinatie van:

  • Plattegronden en gevels (schaal 1:50);
  • Langs- en dwarsdoorsneden (schaal 1:50 of 1:20);
  • Detailtekeningen van bouwknopen (schaal 1:10 of 1:5);
  • Technische tekeningen van de fundering, de vloeren enz. (schaal 1:100 of 1:50).

De werktekeningen zijn tevens leidraad voor installateurs en onderaannemers. In de tekeningen staat informatie over:

  • de definitieve maatvoering;
  • constructieve informatie uit het statisch rapport van de constructeur;
  • technische uitwerking van de bouwknopen;
  • eventueel productietekeningen van de toeleveranciers;
  • productietekeningen van de installaties;