Het laatste onderdeel van de uitvoeringsfase is de oplevering, ofwel de sleuteloverdracht. Bij grote projecten kan de definitieve oplevering zijn voorgegaan door een vooroplevering.

De oplevering heeft het doel om het eindresultaat van de bouw te beoordelen en eventuele gebreken op te merken. Van de oplevering wordt een verslag gemaakt met alle punten die nog door de aannemer of onderaannemers moeten worden aangepast of verbeterd.

Voorbeelden van gebreken zijn bijvoorbeeld:

  • vergeten producten of onderdelen;
  • beschadiging;
  • niet goed functionerende elementen;
  • een nette afwerking;

Wanneer de eventuele gebreken zijn verholpen en de oplevering plaatsvindt, wordt de verantwoordelijkheid over het bouwproduct overgedragen aan de opdrachtgever.

Tip!
Vooral bij nieuwbouw is het moment van sleuteloverdracht ook het moment dat het object verzekerd moet zijn. Eventuele schade door bijvoorbeeld storm of gebreken in de nieuwe installaties zijn dan gedekt.