Met een voorlopig ontwerp worden de eerste resultaten gepresenteerd.
Het voornaamste doel van deze tekeningen is:

  • de opdrachtgever tonen of het programma van eisen in het ontwerp past;
  • welke programmatische en esthetische keuzes zijn gemaakt;
  • het inzichtelijk maken van de relatie tussen de verschillende functies en ruimten;
  • een eerste aanzet geven hoe het project er uit kan gaan zien;

De te presenteren resultaten komen voort uit het haalbaarheidsonderzoek en het vertalen van het programma van eisen naar een eerste ruimtelijk en esthetisch model. Het niveau van uitwerking is afhankelijk van de grootte van de opdracht.

Een voorlopig ontwerp kan bestaan uit de volgende producten:

  • analyse van de locatie;
  • plattegronden, gevels en doorsneden (schets of computertekening);
  • referentiebeelden van materialen en soortgelijke projecten;
  • tekeningen in perspectief;
  • een maquette;
  • realistische impressies vanuit een 3d model;