intro.jpg

Project: Interieur Basischool OBS De Prinsenakker // Locatie: Commandeursweg 87 - Bennekom // Opdrachtgever(s): Stichting Primair Openbaar Onderwijs Ede // Status: Voorbereiding van uitvoering

Omschrijving:

In 2015 is de Prinsenakker in Bennekom intern grootschalig verbouwd en opgeknapt. De plattegronden zijn zo ontworpen dat het programma van eisen optimaal in de plattegrond terug kwam. Voor de gehele verbouwing is met een moodbord een kleuradvies ontwikkeld om rust in de school te brengen. Op deze manier krijgen de gepresenteerde werkjes van de leerlingen de aandacht die ze verdienen.

Ontwerp

Bestaande situatie