De welstandscommissie is in Nederland een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie. Sinds enkele jaren wordt dit de CRK genoemd. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst, van tevoren als prĂ© advies of na het indienen van een omgevingsvergunning, of het bouwplan aan de redelijke eisen van welstand voldoet. De eisen waaraan een bouwplan moet voldoen staan in de welstandsnota.