De locaties waarbij meerdere gebouwdelen, constructies en materialen bij elkaar komen, noemen we bouwkundige knooppunten. Deze bouwknopen moeten zowel constructief als esthetisch uitgewerkt worden, zodat er een fraaie, sterke en waterdichte verbinding ontstaat. Aandachtspunten bij het oplossen van bouwkundige knooppunten zijn de eigenschappen van de verschillende materialen en een goede afdracht van de draagkracht. Bouwkundige knooppunten worden vaak uitgewerkt in detailtekeningen (schaal 1:5 of 1:10).