Sinds 2010 is de regelgeving omtrent vergunningsvrij bouwen flink versoepeld. Hierdoor is er voor heel veel bouwkundige ingrepen geen omgevingsvergunning meer nodig. Gezien de vele mogelijkheden is het raadzaam een architect te benaderen.

Meer informatie? Rijksoverheid.nl of vergunningsvrij bouwen