Vrije kavels zijn percelen of stukken bouwgrond die door de overheid beschikbaar worden gesteld om een nieuwbouwwoning op te bouwen. Enkele projecten met vrije kavels vindt u hier: