De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. De inschrijver met het laagste bod die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of de gunningscriteria krijgt de opdracht gegund. Een gunning is in principe gelijk aan een opdrachtbevestiging.

Na de gunning volgt de contractvorming, een fase waarin de laatste wijzigingen worden doorgevoerd. Daarna kan de overeenkomst worden getekend.