Een definitief ontwerp is een uitwerking van het voorlopig ontwerp. Met het definitief ontwerp wordt meer gekeken naar bouwkundige knopen en naar de mogelijke realisatie van het project. De tekening die op het definitieve ontwerp volgt, is de bestektekening waarop het project bouwkundig is uitgewerkt.