Op onze werkzaamheden zijn meerder vormen van algemene voorwaarden van toepassing. Voor consumenten en kleine rechtspersonen geldt de Consumentenregeling 2013. De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Meer informatie hierover vindt u op de website van de BNA.

Bij grotere projecten in opdracht van bedrijven is De Nieuwe Regeling van toepassing. Hierin zijn de algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers vastgelegd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de BNA.