In de welstandsnota zijn de beleidsregels vastgelegd met daarin de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de welstands-beoordeling van de bouwplannen. Met de normen draagt de Gemeente zorg dat de ruimtelijke kwaliteit hetzelfde blijft. De normen van welstand van een gebouw gaan over bijvoorbeeld: de plaatsing, de vorm, de verhoudingen (maatvoering), het materiaalgebruik, de kleur. Ieder gebied heeft zijn eigen welstandseisen. Het is mogelijk dat een gemeente welstandsvrije gebieden aanwijst waarin geen welstandsbeleid wordt gevoerd of een welstandsvrij beleid voert. De gemeente laat hier de architectonische kwaliteit vrij.