Het voorlopig ontwerp is een eerste studie naar de mogelijkheden. In deze fase wordt onderzocht of het programma van eisen haalbaar is binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de locatie. Meer informatie over het voorlopig ontwerp staat beschreven in het stappenplan.