Een programma van eisen of PvE is een document in de ontwerpfase. Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijk ontwerp. De bedoeling van een programma van eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De "eisen" zijn de criteria waaraan voldaan moet worden, de "wensen" zijn de criteria waaraan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan voldaan wordt.