Ede - Voor de onderkeldering van een kantoorruimte aan de Nassaulaan in Ede hebben we gebruik gemaakt van een afzinkkelder. Dit is een trillingvrije manier om bijvoorbeeld op de erfgrens een kelder te kunnen plaatsen. Lees meer voor uitleg en foto's!

Ede - Voor de onderkeldering van een kantoorruimte aan de Nassaulaan in Ede hebben we gebruik gemaakt van een afzinkkelder. Dit is een trillingvrije manier om bijvoorbeeld op de erfgrens een kelder te kunnen plaatsen.

Een afzinkkelder is een betonconstructie waarbij vier al dan niet geprefabriceerde (kelder)wanden boven de grond aan elkaar worden bevestigd, op deze manier ontstaat een bak zonder vloer en dak.

Wanneer de prefab kelderwanden ter plaatse zijn samengesteld wordt de grond tussen de kelderwanden weggegraven. De bodemloze constructie de grond in tot de gewenste diepte is bereikt. Daarna wordt de keldervloer tussen de wanden over de eventueel aanwezige heipalen gestort en het kelderdek aangebracht.

Tijdens het afzinken is het risico op scheefzakken van constructie aanwezig. De flexibele hoekverbindingen van de prefab elementen zorgen ervoor dat de kelder afzinkt zonder te klemmen in de grond.

Het is een trillingvrije bouwmethode waardoor er geen kans is op verzakking van belendende gebouwen. Dit type kelder wordt veel toegepast wanneer er op de erfgrens gebouwd moet worden, in binnenstedelijke gebieden of als stalen damwanden slaan te veel trillingen veroorzaken.

Ook bij grote risico's van bronbemaling (verzakkingen in de omgeving door grondontspanning) kan een afzinkkelder voordelig zijn. In die gevallen wordt de kelder "nat afgezonken" en op diepte wordt er onderwater beton gestort. Nadat de vloer is uitgehard wordt de kelder leeg gepompt en een afwerkvloer gestort.

ImgImgImgImgImgImgImgImgImgImgImgImgImg